Qazcontent - Қазақстанда алғаш рет халықаралық деңгейдегі мәртебеге ие болған жетекші мемлекеттік ақпарат агенттігі

1) Атауы: «Qazcontent» акционерлік қоғамы

2) Ақпарат агенттігі немесе желілік басылым меншік иесінің атауы:
Қоғамның құрылтайшысы - Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті. "Мемлекеттік меншіктің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 тамыздағы № 631 қаулысының және тиісті қабылдау-тапсыру актісінің негізінде республикалық меншіктегі Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қоғамның Жалғыз акционері болып табылатын Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша акционер ретінде мемлекеттің мүддесін білдіреді.
3) Есепке қою туралы куәліктің нөмірі мен күні және оны берген органның атауы: 09.09.2022 № KZ17VPY00055207, Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және архивтер комитеті

4) Редакцияның байланыс деректері (пошталық мекенжайы, телефон нөмірі, электрондық пошта адресі): Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Кабанбай батыра 17, тел.: +7(7172) 95-40-50, email: info@qcontent.kz

5) Ұйымдық құрылым